Exo 400tw1 pour Erard 002531 ( EAN : 3185280025312 )